Ocena brak

KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Rzeźby i witraże

Autor /Zula Dodano /23.04.2013

Sztuka poprzedniego okresu, romańska, lubowała się w tematyce, wziętej z świata zwierzęcego, widzianegoczęsto w monstrualnej formie (bestiaria). Gotyk zwraca się ku postaciom ludzi i ku kwiatom, a jegoikonografia spełnia rolę dzisiejszych przeźroczy lekcyjnych. Kaznodzieje do niej nawiązują, by dać ilustracjenaukom moralnym. Tematów do rzeźb w gotyckich katedrach dostarczył dominikanin Wincenty zBeauvais (około 1190-około 1264) swoim trzyczęściowym dziełem Speculum maius o charakterze encyklopedycznymz zakresu nauki o przyrodzie, nauki scholastycznej o Bogu i człowieku, nauki historycznejo dziejach ludzkości od stworzenia świata do czasów Ludwika IX.

Dekoracje rzeźbiarskie w XIII wieku skupiają się jeszcze na zewnątrz budowli, w portalach, rzadkozdobiąc wewnątrz lektorium, zworniki, wsporniki i głowice. Za największe osiągnięcie rzeźby gotyckiej,wykonywanej w kamieniu, bez uprzedniego modelu z gliny lub wosku, uważa się wprowadzenie naturalnejwielkości postaci ludzkich, po raz pierwszy od czasów antycznych. Wśród postaci świętych wyróżniałasię Matka Boża z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, jako Królowa niebios, w koronie na głowie.

Malarstwo gotyckie rozwinęło się przede wszystkim na witrażach i szatach, ścienne jest mało rozpowszechnione.Witraże wypełniały wnętrze świątyń barwną dekoracją figuralną, o intensywnych barwachpurpury, fioletu i zieleni. Wywoływało to wrażenie, że światło przenikające mrok katedry jest niebiańskiegopochodzenia. Miniaturowe malarstwo gotyckie uprawiano w zdobieniu ksiąg, stosując trójwymiarowe,przestrzenne ujęcie wnętrz i krajobrazów.

W rzemiośle artystycznym także zastosowano formy gotyckie, szczególnie w wyrobach złotniczych,monstrancji, kielichów i relikwiarzy.

Związek gotyku z sztuką sakralną miał charakter tak organiczny, jak żaden inny kierunek artystyczny.Styl gotycki trwał więc w niektórych krajach (Anglia, Belgia, Niemcy) do XVIII wieku i wtedy odrodziłsię w neogotyku.

Podobne prace

Do góry