Ocena brak

KULERSKI WIKTOR

Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012

KULERSKI WIKTOR, ur. 20 III 1865 w Grucie pod Grudziądzem, zm. 18 IX 1935 w Owczarkach (tamże), wydawca, dziennikarz, działacz polit. i oświat., nauczyciel. W 1903-11 poseł ludności pol. do sejmu prus.; 1912 założył Pol.-Kat. Partię Lud., od 1920 działacz PSL-„Piast", od 1928 senator RP. Zasłużony w szerzeniu oświaty i budzeniu świadomości nar. wśród ludności pol. Pomorza, Wielkopolski i Śląska, prowadził od 1894 w Grudziądzu drukarnię wraz z księgarnią nakładową i wysyłkową, wydając i rozprowadzając w masowych nakładach liczne czasopisma (gł. —> „Gazeta Grudziądzka" od 1894), kalendarze (ok. 0,5 mln egz., m. in. Grudziądzki kalendarz mariański) i książki dla czytelnika lud. (ok. 0,7 mln egz.). Wydał m. in. w 100-tysięcznym nakł. Dzieje narodu polskiego własnego autorstwa, Elementarz polski, zbiory pieśni patriot., dzieła i biografie klasyków literatury pol. (w młodości przekł. na niem. Ogniem i mieczem Sienkiewicza). Szkic Z moich wspomnień ogłosił w Księdze pamiątkowej dziesięciolecia Pomorza (1930).

PSB 16 (A. Galos); SPKP (J. Gryckiewicz); M. STAŃSKI W.K. i jego ,,Gazeta Grudziądzka " pod zaborem pruskim, Studia i Mat. do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 6 (1960) z. 1; T. PERKOWSKA Zakłady Graficzne W.K. w Grudziądzu 1894-1939, Roczn. Bibl. 9 (1965).

Andrzej Bukowski

Podobne prace

Do góry