Ocena brak

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

W rejonie miasta i portu Kuantan na wybrzeżu Półwyspu Malajskiego 10 grudnia 1941 r. brytyjska eskadra *Force Z (dowódca adm. Tom Philips), w której skład wchodziły pancerniki *Prince of Wales i *Re-palse oraz 4 niszczyciele (dwa brytyjskie i dwa australijskie), zo­stała zaatakowana przez samoloty japońskie. Okręty brytyjskie, które wyszły z * Singapuru 8 grudnia o godz. 17.35, zamierzały zniszczyć japoń­skie konwoje kierujące się w stro­nę wybrzeża syjamskiego.

Po połu­dniu 9 grudnia zostały zauważone przez japoński okręt podwodny 1-165, który zaalarmował samoloty 22 floty powietrznej (korpusy po­wietrzne Mihoro i Genzan) stacjo­nujące na lotniskach pod Sajgo-nem. Wieczorem adm. Philips zo­stał poinformowany, że nie otrzyma osłony powietrznej ze strony samo­lotów startujących z lądu, zre­zygnował więc z planów ataku i skierował okręty w rejs powrotny. W nocy z 9 na 10 grudnia nadeszła wiadomość o japońskim desancie pod Kuantan i eskadra wyruszyła w tamtą stronę, ale nad ranem oka­zało się, że informacja była fałszy­wa i okręty ponownie skierowały się do Singapuru.

O godz. 11.18 jednostki Force Z zostały zaatako­wane przez samoloty *Mitsubishi G3M z korpusu powietrznego Mihoro, zaalarmowanego meldun­kami samolotów rozpoznawczych. Wkrótce do ataku dołączyły sa­moloty torpedowe z korpusów Genzan oraz Kanoya, które zrzuci­ły łącznie 48 torped. Repulse zato­nął o godz. 12.33 po 11 minutach od pierwszego trafienia torpedą (łącznie ugodziło go 5 torped), po­ciągając na dno 513 osób - niszczy­ciele wyratowały 796 członków za­łogi. Prince of Wales, trafiony 6 tor­pedami, poszedł pod wodę o godz. 13.20 z 325 marynarzami na po­kładzie (zginął również adm. Phi­lips).

Japończycy stracili 4 samo­loty. Klęska pod Kuantan była dotkliwym ciosem dla Brytyjczy­ków, którzy nie mieli już możli­wości przeciwdziałania japońskim operacjom inwazyjnym, a co wię­cej -jak określił brytyjski historyk S. Roskill -„po raz pierwszy od se­tek lat Royal Navy straciła swą supremację na oddzielnym teatrze wojny morskiej i nie udało się jej owej supremacji odzyskać".

Podobne prace

Do góry