Ocena brak

Które miary położenia opisują przeciętny poziom zjawiska w badanej zbiorowości?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Przeciętny poziom wartości cechy opisują miary położenia takie jak:

  • średnia arytmetyczna

  • mediana Me

  • dominanta

Medianawartość środkowa; wartość jednostki statystycznej dzielącej zbiorowość statystyczną na 2 części tak, że połowa jednostek zbiorowości charakteryzuje się wartościami nie wyższymi od mediany, a połowa nie niższymi od mediany. Me dzieli zbiorowość na dwie równe części.. Warunkiem jej wyznaczenia jest uporządkowanie szeregu od xmin do xmax. Jest to parametr centralnego skupienia. Sposób jej wyznaczania zależy od formy szeregu (jego budowy).

Mediana może być wyznaczana w szeregach o otwartych przedziałach klasowych; nie jest wrażliwa na wartości skrajne; może być wyznaczana w szeregach o nierównych rozpiętościach przedziałów klasowych.

Podobne prace

Do góry