Ocena brak

Kto jest głownym producentem stali?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Do roku 1900 Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone wytwarzały 83% światowej produkcji stali. Jednak już w 1940 roku 13% stali pochodziło ze Związku Radzieckiego, a udział pro­dukcji Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych spadł do 69%. W 1990 roku Zwią­zek Radziecki wytwarzał aż 20% stali, a do grona potentatów dołączyła Japonia, dostarczająca 14% światowej produkcji stali.
Główną przyczyną tych zmian było wyczerpy­wanie się złóż wysokogatunkowych rud żelaza oraz przestarzałe zakłady i technologie produkcji stali. Poza tym wiele krajów rozwijających się, które były uprzednio poważnymi importerami amery­kańskiej i europejskiej stali, zainwestowało w roz­wój przemysłu ciężkiego, co obniżyło popyt na stal importowaną od tradycyjnych producentów.

Podobne prace

Do góry