Ocena brak

Kto i kiedy ma wychowywać seksualnie?

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Ponieważ nie istnieje jakieś wyizolowane wychowanie seksualne w oderwaniu od wychowania ogólnego, a równocześnie wiemy, że człowiek wychowuje się przez całe życie, więc i wychowanie seksualne powinno zaczynać się (i zaczyna się) od chwili urodzenia dziecka i trwać przez całe życie. W ciągu całego życia człowieka zmieniają się tylko treści i formy wychowania seksualnego, ale oddziaływania wychowawcze istnieją zawsze. Jeśli tak szeroko pojmuje się istotę wychowania seksualnego, otrzymuje się równocześnie odpowiedź na pytanie, kto i kiedy ma w tym zakresie wychowywać.

Wiadomo, że najściślejszym środowiskiem wychowawczym są dla małych dzieci roclzice. Oni to właśnie odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu się u dzieci postaw wobec życia seksualnego i to już od najwcześniejszych lat. Rolę tę odgrywają rodzice wobec dzieci ,i w późniejszych latach, gdy dzieci osiągną wiek szkolny, wiek dojrzewania płciowego, dojrzałość płciową, a nawet wtedy, gdy założą już własne rodziny. W wieku przedszkolnym i szkolnym (i w okresie dojrzewania płciowego) rolę tę oprócz rodziców spełnia przedszkole, szkoła, organizacje młodzieżowe i środki masowego przekazu, takie jak prasą, książki, radio, film, telewizja i inne. Podobnie jest w wieku dojrzałym.

Z wnikliwych obserwacji wielu badaczy wynika, że dzieci zaczynają zadawać pytania dotyczące życia seksualnego ok. 3—4 r. życia.

Wiadomo także; że ideałem uświadomienia płciowego dziecjljest dostarczenie im odpowiednich informacji jeszęze przed»Śpokwita-mem, tj. przed 11—14 r.ż. Uświadomienie płciowe dzieci dotyczące zagadnień życia seksualnego i rozroduKidzi jest kwestią dłuższego czas li bo 8—%^lat cierpliwego B taktownego postępowania.

 

Podobne prace

Do góry