Ocena brak

Kto był najwybitniejszym przedstawicielem hedonizmu?

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Hedonizmdoktryna etyczna wg której przyjemność (rozkosz) jest jednym lub najwyższym dobrem, celem i gł. motywem ludzkiego postępowania; również postawa życiowa wyrażająca się w dążeniu do umiejętnego wykorzystywania przyjemności. Główną zasadą postępowania w życiu jest minimalizacja przykrości (przede wszystkim zmysłowych) i dążenie do maksymalizacji przyjemności. Hedonizm przekłada wartość przyjemności zmysłowej nad inne wartości.

Doktrynę tą jako pierwszy sformułował Arystep z Cyreny (435-366 p. n. e.) --> cyrenaizm (kierunek sprowadzający całą filozofie do etyki, przede wszystkim do hedonizmu, przyjmujący względność wiedzy i subiektywizm w teorii poznania) Głosił on skrajny hedonizm.

Hedonizm umiarkowany rozwijany był w epikureizmie – w odrodzeniu Montaigne, w oświeceniu Holbach.

Zajmowali się nim również Benthham i Mill, ich koncepcje doprowadziły do przekształcenia hedonizmu w utylitaryzm. Elementy hedonizmu można spotkać również u D. Diderota i Nietshego, oraz w psychoanalizie Freuda :)

Z hedonizmem trochę wspólnego ma eudajmonizm (szczęście to skutek rozumnego działania człowieka – Arystoteles , zadowolenie ze stanu harmonii –Demokryt, przyjemność –Epikurejczycy, oglądanie boga –Św. Augustyn i Św. Tomasz).

Podobne prace

Do góry