Ocena brak

Kształcenie i doskonalenie kadr w administracji

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Zarysowany system naboru kadr w administracji wymaga intensywnego szkolenia nowo zatrudnionych pracowników administracji państwowej jak i samorządowej, doskonalenia mającego na celu zachowanie i polepszenie kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji w administracji i zarządzaniu, doskonalenia mającego za zadanie przygotowanie kadr do awansu czy specjalistycznych szkoleń dla kierowników.

- Z związku z powyższym zarówno w Polsce, jak i wielu krajach europejskich powołano specjalne szkoły mające za zadanie kształcenie wyższych urzędników dla administracji państwowej, jak również dla administracji samorządowej.

Podobne prace

Do góry