Ocena brak

Księżyc - KLIMAT

Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011

Warunki fizyczne panujące na Księżycu są dobrze znane. Określa je przede wszystkim mała masa Księżyca. Przyśpieszenie na jego powierzchni wynosi niespełna 1/6 przyśpieszenia ziemskiego i jest równe 1,62 m/s2, w związku z czym prędkość ucieczki równa się 2,38 km/s. Z tego powodu Księżyc nie zdołał utrzymać gęstej atmosfery. Przeprowadzone pomiary wykazały, że ciśnienie szczątkowej atmosfery wynosi zaledwie 10-10 hPa! Brak atmosfery powoduje duże wahania temperatury - w punkcie podsłonecznym osiąga ona +130 stopni Celsjusza, nocą spada zaś do około -150 stopni Celsjusza. W takich warunkach na Ziemi skrapla się powietrze. Skoki temperatury, jakie muszą następować zwłaszcza wtedy, gdy dany fragment terenu przestanie ogrzewSłońce, są tak duże, że powodują raptowny skurcz materiału; pojawiające się naprężenia przyczyniają się do jego pękania i kruszenia.

Zjawiska tego nie potęguje oczywiście woda, której jak już wspomniałem, zupełnie tu brak. Przypuszczano jednak, że nawet tuż pod powierzchnią, zwłaszcza w miejscach gdzie Słońce nie dociera, może występować nawet lód lub cos w rodzaju marzłości. Wtedy jednak w gazach, które w znikomych ilościach pojawiają się tuz nad gruntem księżycowym, powinna znajdować się odrobina pary wodnej. Nic takiego nie stwierdzono. Mało tego, w skałach księżycowych nie ma - przeciwnie niż na Ziemi - nawet wody związanej chemicznie i połączeń zawierających grupy wodorotlenowe OH. Wykryto jedynie znikome ślady wody w wybranych partiach druzgotu i miału - w ilościach wynoszących zaledwie setki części na milion.

Podobne prace

Do góry