Ocena brak

Księstwa Rzeszy i Prusy na początku panowania Fryderyka Wilhelma II

Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012

 

Saksonia za czasów księcia Ksawerego i elektora Fryderyka Augusta III była dobrze administrowanym i bogacącym się państwem. Ustanowili Radę Rolniczą i założyli we Freiburgu pierwszą wyższą uczelnie górnictwa.

Margrabia badeński Karol Fryderyk połączył Dolną i Górną Badenię. Zniósł poddaństwo chłopów. Praktykował tolerancję religijną.

Większość książąt niemieckich troszczyła się jednak o wzrost swoich dochodów charakterystyczne były postacie militarystów jak książęta hesscy, brunszwiccy i wirtemberscy, którzy starali naśladować Fryderyka II.

W katolickiej części Niemiec prym wiodła Bawaria, gdzie Karol Teodor wystarał się o utworzenie w Monachium nuncjatury papieskiej.

Fryderyk Wilhelm II rozluźnił trochę dyscyplinę pruską związał się z bractwem różokrzyżowców. Dwóch członków tego bractwa, Bischoffwerder i Wollner, zyskało decydujący wpływ na króla i politykę Prus. Wollner postanowił „odnowić religię chrześcijańską w jej pierwotnej czystości, wierności dogmatom i praktykom”.

Podobne prace

Do góry