Ocena brak

KSIĄDZ PIOTR, opowiadanie K. Tetmajera

Autor /tadziudodaje Dodano /02.03.2012

KSIĄDZ PIOTR, opowiadanie K. Tetmajera, nagr. na konkursie „Czasu" w Krakowie 1895, wyd. tamże 1896. K.P., z miejsca uznany za utwór znakomity, jest pierwszym utworem prozaicznym Tetmajera. Raczej obrazek niż nowela, przez niektórych krytyków określany był jako gawęda. Opowiadaniu brak bowiem akcji - treścią jego jest opis dwu ostatnich dni życia sędziwego proboszcza wiejskiego, który w pogawędkach z organistą przedstawia swą młodość, gdy był rotmistrzem ułanów w powstaniu listopadowym, a później został księdzem, by pracą na wsi odpokutować winy przodków i własne, popełniane w stosunku do pańszczyźnianych chłopów. Stary kanonik otacza miłością nie tylko swych parafian, ale również przyrodę, i podobnie jak drzewa i kwiaty w jego ogrodzie, zamierające z nadejściem zimy, kończy pogodnie żywot, przekonany, iż go nie zmarnował. W czasach, gdy rówieśnicy Tetmajera, naturaliści w rodzaju młodego Reymonta, często mówili o śmierci jako zjawisku ponurym i groźnym, autor K.P. przedstawił ją w sposób wręcz sielankowy, ale zgodny z prawami natury.

Wyd. W. 1946. A. NIEMOJEWSK1 Księża trzech pokoleń,Głos ' 1901 nr 26-31.

Julian Krzyżanowski

Podobne prace

Do góry