Ocena brak

Krzywa popytu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011

Charakterystyka

Ilość jakiegoś dobra nabywana przez ludzi w każdym określonym czasie zależy zazwyczaj od jego ceny. Im wyższa cena jakiegoś artykułu, tym mniejszą jego ilość ludzie będą skłonni nabyć, bądź im niższa rynkowa jakiegoś dobra, tym większą jego ilość będzie się kupować.


A zatem, w każdym danym momencie istnieje pewna określona zależność pomiędzy ceną rynkową danego dobra a wielkością popytu na to dobro. Zależność tę między ceną a nabywaną ilością nazywamy "funkcją popytu" albo "krzywą popytu".


Interpretacja krzywej

Krzywą tą można przedstawić graficznie. Zależność między ilością danego dobra a jego ceną jest ujemna. Gdy ilość nabywanego dobra rośnie, cena jego spada. Krzywa popytu opada od lewej ku prawej stronie. Właściwość tą nazwano "prawem malejącego popytu".

</div>

malejącego popytu mówi, iż kiedy cena jakiegoś dobra rośnie (przy czym wszystkie inne czynniki pozostają bez zmian), wielkość popytu na to dobro spada.

Na popyt wpływają również inne czynniki niż tylko cena. Oprócz ceny danego dobra, istnieje sześć innych równie ważnych czynników wyznaczających krzywą popytu. Są to:

  • Gusty: jeżeli dane dobro jest intensywnie reklamowane, popyt prawdopodobnie wzrośnie. Z drugiej strony np. agresywna reklama tego dobra, może ograniczyć popyt.
  • Substytuty: wzrost ceny dobra o podobnych parametrach do naszego dobra reklamowanego, spowoduje wzrost popytu na dobro reklamowane, gdyż ludzie przeniosą swój popyt z jednego dobra na drugie.
  • komplementarne: jeżeli rośnie cena dobra, które uzupełnia poniekąd nasze dobro reklamowane, popyt na dobro reklamowane zmniejsza się.
  • Dochód: wzrost dochodu może spowodować wzrost popytu na dobro reklamowane, ponieważ ludzie będą mogli pozwolić sobie na zwiększenie kupna dobra reklamowanego.
  • Podział dochodu: jeżeli redystrybucja dochodzi zachodzi na niekorzyść ubogich, raczej zrezygnują oni z zakupu dobra reklamowanego.
  • Przewidywania: jeżeli media ogłoszą oczekiwany w niedalekiej przyszłości wzrost ceny dobra reklamowanego, ludzie prawdopodobnie zwiększą zakupy po obecnych cenach i zgromadzone zapasy np. zamrożą.

popytu.png<BR>

Rys.1. Krzywa popytu


Patrz także: popytu inwestycyjnego


Autor: Agata Rybicka
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry