Ocena brak

Krzywa obojętności

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011

Krzywa obojętności

Przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowita|całkowitą użyteczność, ponieważ w każdej z tych kombinacji jakiekolwiek zmniejszenie ilości jednego dobra zostaje zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem ilości drugiego dobra(B.Oyrzanowski 1995, s.64).


Istnieje pewne podobieństwo pomiędzy budżetowa|linią budżetową a krzywą obojętności. Podobnie jak linia budżetowa łączy punkty odpowiadające koszykom o równej dostępności dla konsumenta przy założonym dochodzie i cenach dóbr, tak krzywa obojętności łączy punkty odpowiadające koszykom dóbr o takiej samej użyteczności dla konsumenta. Użyteczność koszyków na krzywej obojętności jest taka sama dla każdego z nich, to konsumentowi jest obojętne który nich będzie konsumował - przy każdym z nich poziom jego klienta|satysfakcji jest taki sam (D.Begg 1997,s.147).


Teoria krzywych obojętności

Ekonomista Pareto oraz ekonomiści G. D. Allen i Richard Hicks opracowali teorię krzywych obojętności. Jest to bardziej precyzyjna teoria wartości, która ukazuje więcej zależności. Opiera się ona na 3 założeniach:

  • wszyscy konsumenci są świadomi, które sytuacje oceniają jako lepsze dla siebie samych, i wiedzą, która z przedstawionych alternatyw jest dla nich najbardziej korzystna,
  • teoria ta bazuje na tzw. transywitywności, czyli jeżeli A jest większe niż B, zaś B jest większe niż C, to wówczas A jest większe od C,
  • większa ilość danego dobra stwarza lepszą sytuację niż mniejsza jego ilość(B.Oyrzanowski 1995, s.63).

Właściwości krzywych obojętności

  • mają nachylenie ujemne,
  • mają kształt paraboli wygiętej w stronę układu współrzędnych
  • stają się bardziej płaskie w miarę przesuwania się po nich w prawo,
  • krzywe obojętności reprezentujące wyróżnione poziomy konsumenta|preferencji nie mogą się przecinać (H.R.Varian 2002, s.65).
</div>

Przykładowe krzywe obojętności przedstawia poniższy rysunek:


obojętności.jpg


Rys.1. Krzywa obojętności


Autor: Iza Bilińska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry