Ocena brak

Krzywa charakterystyczna drukowania

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Różnice między rastrowymi wartościami tonalnymi na drukach Fd i wartościami na formie kopiowej Ff są przedstawione za pomocą krzywej charakterystycznej drukowania.

W celu ustalenia tej krzywej należy wydrukować rastrowaną stopniowaną skalę (szarości) z minimum trzema polami rastrowanymi o różnych wartościach tonalnych oraz pole kontrolne o tonie pełnym. Za pomocą densytometru zmierzona zostaje gęstość optyczna tonu pełnego i pola rastrowanego. Dopiero z tych dwóch pomiarów, dla każdego pola rastrowanego osobno, oblicza się jego rastrową wartość tonalną. Wartości te nanosi się na wykres względem wartości tonów rastrowanych na formie kopiowej. Tworzą one krzywą charakterystyczną przenoszenia farby (drukowania).

Kształt jej jest charakterystyczny tylko dla parametrów, które stosowane były w danym procesie drukowania, a więc zależy od farby drukowej, papieru, wielkości nacisku w strefie drukowania, obciągu offsetowego, formy drukowej i innych. W wypadku drukowania tej samej pracy na innej maszynie, innymi farbami lub na innym papierze, krzywa charakterystyczna drukowania będzie miała nieco inny kształt.

Na rysunku linia prosta 1 idealnie nachylona jest pod kątem 45°. W normalnych warunkach jest ona nieosiągalna, ponieważ jej właściwości na druku i na formie kopiowej musiałyby być równe. Krzywa charakterystyczna 2 przedstawia zmierzone rastrowe wartości tonalne na odbitce.

Wyznaczony zakres między dwiema liniami odpowiada przyrostom punktów rastrowych.

Do ustalenia przyrostu wartości tonalnych na drukach najbardziej miarodajny jest zakres tonów średnich. Krzywa charakterystyczna drukowania wskazuje, iż w tym właśnie zakresie występują największe odchylenia. Na podstawie krzywej charakterystycznej drukowania 2, formy kopiowe mogą zostać wcześniej tak zrastrowane, że podczas drukowania (pomimo normalnego przyrostu wielkości punktów rastrowych) otrzyma się żądane wartości tonalne na odbitce.

W praktyce cel ten osiąga się tylko częściowo.

 

Podobne prace

Do góry