Ocena brak

Kryzys papiestwa - Wielka schizma

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Schizma jest to rozłam w Kościele, organizacyjne oddzielenie się dużej grupy religijnej od dotychczasowej organizacji kościelnej. Tak zwana wielka schizma zachodnia nastąpiła po powrocie papieży z Awinionu do Rzymu, kiedy to w 1378 roku doszło do wyboru papieża w Rzymie i antypapieża w Awinionie.

Jedynym wyjściem było zwołanie soboru powszechnego. Kolejne sobory w Pizie, Konstancji, Bazylei miały za cel przezwyciężenie trwającej schizmy i reformę Kościoła. Po wielu próbach i latach (od 1414 roku) dopiero w 1449 roku ostatni z antypapieży złożył swoją władzę i tym samym położono kres schizmie.

Podniósł się autorytet papiestwa. Lecz program reformy Kościoła został nadał nierozwiązaną ani przez sobory, ani przez papiestwo kwestią.

Podobne prace

Do góry