Ocena brak

KRYZYS PAPIESTWA

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

W okresie chrystianizacji Polski, papiestwo wychodziło już z głębokiego kryzysu, który je dotknął wostatnich latach IX wieku i pierwszej połowie X wieku. Źródłami kryzysu była nie tylko ogólna sytuacjaEuropy zachodniej, niszczonej najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, ale także upadek władzycesarskiej, a przede wszystkim walka rodów rzymskich o władzę w Państwie Kościelnym. Często więc wodniesieniu do tego okresu mówi się o papiestwie w rękach szlachty rzymskiej.

Podobne prace

Do góry