Ocena brak

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Węgry po rewolucji demokratycznej

Autor /Pecislaw Dodano /09.05.2012

 

Na Węgrzech symbioza trzech partii opozycji, które zastąpiły w 1989 roku komunistów, zakłócona została swarami i sporami, główną osią których są siły prawicowe w ruchu chłopskim (József Torgyan) bądź szowiniści i antysemici w rodzaju Laszló Csurkó). Węgry i Polska podjęły jednak już w ciągu 1990 roku poważne reformy gospodarcze w duchu neoliberalnym hamując inflację (przy ogromnym obniżeniu stopy życiowej) i wprowadzając elementy gospodarki ryn­kowej.

Trwająca w tych krajach prywatyzacja (a raczej demonopolizacja i deetatyzacja) życia gospodarczego pozwala pozytywnie ocenić perspektywy przystąpienia tych krajów do Wspólnoty Europejskiej (są z nią związane już, tak jak była Czechosłowacja - umową o stowarzyszeniu). Kolejnym celem tych krajów - wobec rosnącej niestabilności na Wschodzie - jest przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego.

Mniej pokojowy charakter miał upadek komunizmu w pozostałych krajach europejskich.

Do góry