Ocena brak

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - „Okrągły stół". Opozycja przejmuje władzę w Polsce

Autor /Pecislaw Dodano /09.05.2012

 

W tym samym czasie dogorywał system także w Polsce. W styczniu 1989 roku doszło - po niezwykle burzliwych obradach X Plenum KC PZPR - do podjęcia decyzji o wznowieniu dialogu z opozycją i przygotowaniu obrad okrągłego stołu, na które opozycja wyraziła zgodę. 4 czerwca 1989 roku opozycja odniosła pełny sukces w wyborach parlamentarnych. W sierpniu ZSL i SD wystąpiły z koalicji rządowej, a PZPR straciła większość w parlamencie.

Powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego oznaczało pokojowe oddanie władzy przez PZPR w ręce opozycji, choć nowa władza potraktowała już w 1991 roku porozumieniaokrągłego stołu" jako nieaktualne. PZPR rozpadła się. W styczniu 1990 roku na jej XI Zjeździe doszło do wyłonienia się SdRP i Polskiej Unii Socjaldemokra­tycznej. Pierwsza z tych partii uzyskała początkowo nikłe poparcie społeczne, druga żadnego.

Olbrzymia większość ponad 2,5-milionowej masy członkowskiej nie przystąpiła do żadnej partii. Lewica straciła większą część wpływów społecz­nych. Wobec bierności społeczeństwa uaktywniły się nieliczne, ale agresywne partie prawicowe, operujące świecką albo chrześcijańską frazeologią.

Rozłam w obozie „Solidarności" wpłynął na ukonstytuowanie się szeregu nowych partii wywodzących się z tego obozu, o bardzo odrębnym obliczu - od demokratyczno-centrowego - po prawicowe z autorytarnymi tendencjami.

Do góry