Ocena brak

„Krytyka władzy sądzenia” koncepcje estetyczne Kanta

Autor /Jimi Dodano /06.07.2011

W ostatniej ze swych krytyk Kant próbował osłabić przeciwieństwo obu światów, pokazując np. że w sferze estetyki zmysłowość może zbiegać się z ideą np. piękna; było to co najwyżej rozwiązanie połowiczne.

Jeśli poznanie ma charakter czynny, tzn. podmiot poznawczy współkształtuje poznawaną przedmiotowość, to skąd się bierze możliwość, że wiedza jest intersubiektywnie ważna i dlaczego doświadczamy tego samego świata? Jedność taką zapewnia:

  • oddziaływania ze sfery bytu samego w sobie odbierane są przez zmysły.

  • Formy aprioryczne są u wszystkich (przynajmniej u ludzi) takie same.

Upodobania estetyczne są: bezinteresowne, bezprzedmiotowe, subiektywne, konieczne.

Do góry