Ocena brak

KRYTERIUM „KOSZTU NA TYSIĄC JEDNOSTEK"

Autor /Malina Dodano /08.02.2012

Osoby zajmujące się doborem mediów kalkulują koszt dotarcia środka reklamy do tysiąca osób. Jeżeli całostronicowa. kolorowa reklama w Aeusu eeku kosztuje $84 000 i tygodnik ten jest czytany przez 3 min osób, to koszt dotarcia do każdego tysiąca osób wynosi w przybliżeniu $28. Ta sama reklama w Business Week może kosztować $30 000. ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tygodnik ten dociera do 775 000 osób to okaże się, że „koszt na tysiąc" wyniesie aż $39. Osoba zajmująca się doborem mediów mogłaby określić dla każdego czasopisma „koszt na tysiąc" i interesować się tylko tymi, które posiadają koszt najniższy.

Jednakże dokonując wyboru należy brać pod uwagę szereg innych czynników. Po pierwszo. medium winno być przystosowane do rodzaju odbiorców. Reklama oliwki dla niemowląt w czasopiśmie czytanym przez milion młodych matek miałaby prezentacyjną wartość jednego miliona-. jeśli jednak to samo czasopismo byłoby czytane przez milion mężczyzn w starszym wieku, wówczas miałaby wartość prezentacyjną równą zeru. Po drugie, wartość ta winna być dostosowana do prawdopodobieństwa natężenia uwagi czytelników. Na przykład, czytelnicy Vogue zwracają większą uwagę na reklamy niż czytelnicy Newsueeka. Po trzecie, wartość prezentacyjna powinna być dostosowana do jakości edytorskiej (prestiż i wiarygodność), która może być wyższa dla niektórych czasopism. Po czwarte, owa wartość winna być dostosowana do polityki umieszczania reklamy (w określonym miejscu) oraz do usług dodatkowych (takich jak regionalne i miejscowe edycje oraz wprowadzenie wymagań czasowych).

Osoby odpowiedzialne za dobór mediów coraz częściej stosują naukowe metody badania skuteczności mediów posługując sie modelami matematycznymi, których celem jest stworzenie optymalnego dobom media mix. Wiele agencji reklamowych posługuje sie komputerem we wstępnej fazie ich doboru. po czym ulepsza model przez wprowadzanie subiektywnych czynników pominiętych w modelu

Podobne prace

Do góry