Ocena brak

Kryształ

Autor /Rita Dodano /31.10.2012

1) minerał o uporządkowanej, prawidłowej
budowie, mający naturalną postać wielościanową.

K. naturalne wzrastają najczęściej w skupiskach;
równolegle ukształtowane okazy jednorodne zw. są
osobnikami, zrośnięte prawidłowo, lecz nie równolegle
- bliźniakami, skupienie k. ustawione
równolegle i przyrośnięte do wspólnej podstawy -
szczotkami k., druzami lub geodami. W
XVII i XVIII w. stosowano pojedyncze k. lub szczotki
do dekoracji sztucznych grot.

K. kamieni szlachetnych
o pięknych barwach i połysku (diamenty, rubiny,
szafiry, szmaragdy) używane są po zeszlifowaniu
w jubilerstwie, duże okazy mniej cennych k. służyły
do wyrobu naczyń i przedmiotów zbytku oraz do dekoracji
wnętrz arch.;

2) nazwa błędna, lecz powszechnie
przyjęta dla wyrobów ze szkła ołowiowego (—»
kryształowe szkło),

(łac. crystallus, z gr. krystallos 'lód, kryształ')

Podobne prace

Do góry