Ocena brak

Krwinki białe ziarniste

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Część hemocytoblastów szpiku przybiera charakter elementów macierzystych krwinek białych ziarnistych. Są to podobne do hemocytoblastów tzw. mieloblasty; te z kolei różnicują się w trzech kierunkach: jedne, najliczniejsze, wytwarzające w cytoplazmie ziarnistości barwiące się barwnikami obojętnymi, to granulocyty obojętnochłonne albo neutrofilne; drugie, mniej liczne, produkujące większe ziarnistości kwasochłonne, barwiące się eozyną, to granulocyty kwasochłonne albo e o z y -nochłonne, i trzecie, stosunkowo rzadkie, o dużych ziarnistościach zasadochłonnych — granulocyty zasadochłonne.

Między hemocytoblastami i granulocytami dojrzałymi, przedostającymi się do krwi obwodowej, w szpiku występują ich postacie niedojrzałe, przejściowe: najpierw stosunkowo duże, wytwarzające niedojrzałe ziarnistości barwiące się ażurem, tzw. promielocyty (promy e-locyti) . W pokoleniach następnych zjawiają się dojrzałe ziarnistości swoiste; są to komórki o jądrach kulistych lub owalnych, zwane mielocytami (myelocyti), które zależnie od rodzaju ziarnistości w cytoplazmie noszą nazwę mielocytów obojętnochłonnych, kwasochłonnych lub zasadochłonnych.

Komórki te następnie przestają się dzielić, a jądra ich przybierają najpierw kształt nerkowaty . Te tzw. formy młode albo metamielocyty (metamyelocyti) następnie wydłużają się pałe-czkowato (stadium granulocytów pałeczkowatych), aby w końcu, dojrzewając, ulec parokrotnemu przewężeniu w komórkach noszących nazwę granulocytów segmentowanych obojętnochłonnych, kwasochłonnych i zasadochłonnych. We krwi obwodowej spotykamy głównie te ostatnie dojrzałe postacie, znacznie mniej liczne są formy mniej dojrzałe pałeczkowate i rzadko występują jeszcze mniej dojrzałe o jądrach nerkowatych (metamielocyty). Z granulocytów szczególnie duże znaczenie mają liczne granulocyty obojętno-chłonne, jako komórki zdolne do fagocytozy (stąd ich druga nazwa mikrofagi) i do ruchu pełzakowatego. Te łatwo przenikają do tkanek, w których mogą licznie gromadzić się i pełnić funkcję obronną przez fagocytowanie bakterii.

Podobne prace

Do góry