Ocena brak

Krwinki białe bezziarniste

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Krwinki białe bezziarniste, czyli agranulocyty. W szpiku powstają one w ilości niewielkiej z komórek siateczki, w dwóch postaciach: jako limfocyty i jako monocyty. Głównym miejscem ich powstawania jest jednak tkanka siateczkowata narządów limfatycznych: grudek (np. jelit) i węzłów chłonnych, grasicy i śledziony.

Limfocyty są komórkami kulistymi zdolnymi do ruchu pełzakowatego. Dzielimy je na limfocyty małe i duże. Średnica pierwszych waha się od 6 do 8 ^im, drugich dochodzi do 15 ^m. Ciało takiej komórki jest prawie całkowicie wypełnione ciemno barwiącym się jądrem, a zasadochłonna cytoplazma otacza je wąskim rąbkiem. W postaciach młodych cytoplazmy jest więcej, a jądro barwi się jaśniej.

Monocyty (monocyti) są znacznie większe, średnica ich wynosi do 18 |xm, jądro ma często kształt zmienny, nerkowaty i barwi się jasno; zasadochłonna cytoplazma zawiera delikatne ziarnistości azurochłonne. Komórki te poruszają się żywo ruchem pełzako-watym i mają wielką zdolność do fagocytozy, stąd ich nazwa druga: makrofagi krwi. Obok limfocytów i monocytów w szpiku powstają też nieliczne komórki plazmatyczne (plasmocyti); ich źródłem są komórki siateczki. Charakteryzuje je silna zasadochłonność cytoplazmy, związana z mocną rozbudową siateczki śródplazmatycznej pokrytej rybosomami. Komórki te do prawidłowej krwi obwodowej jednak nie przenikają.

Podobne prace

Do góry