Ocena brak

Krużganek

Autor /Rita Dodano /31.10.2012

Ciąg komunikacyjny, biegnący
wzdłuż zewn. ścian budynku, najczęściej od strony
dziedzińca, z jednej lub kilku stron, w jednej lub kilku
kondygnacjach, otwarty arkadami filarowymi
lub kolumnowymi, przykryty stropem lub sklepieniem,
najczęściej krzyżowym.

W średniowieczu k.
były ważną częścią składową klasztoru, otaczając w
kondygnacji parterowej —> wirydarz. Got. k. klasztorne
miały arkady ostrołukowe, często zdobione
maswerkami.

W renesansie k. wprowadzono do architektury
pałacowej (wewn. dziedzińce o kilkukondygnacjowych
k.); często stosowano spiętrzenie porządków
- w kondygnacji parterowej arkady
filarowe lub kolumnowe w porządku toskańskim, w
górnych kondygnacjach - jońskim i korynckim. W
okresie baroku rozpowszechniły się w architekturze
inne systemy ciągów komunikacyjnych (korytarz,
galeria);

(z niem. Kruz(e)ganek 'przejście krzyżowe, tj.
krzyżujące się korytarze')

Podobne prace

Do góry