Ocena brak

Krótka ch-ka tzw. wypowiedzenia zmieniającego

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Celem wypowiedzenia jest zmiana warunków na jakich pracownik będzie zatrudniony. Wypowiedzenie to zawiera dwa oświadczenia pracodawcy. Jedno dotyczy wypowiedzenia dotychczasowych warunków, drugie zaś to oferta zatrudnienia na nowych warunkach. Wypowiedzenie to wymaga zachowania okresów, terminów i trybu wypowiedzenia umowy o pracę. Nie można zmienić tym wypowiedzeniem rodzaju umowy tylko rodzaj pracy, wynagrodzenie i miejsce pracy.

Wypowiedzenie to jest skuteczne jeżeli pracownik mimo pouczenia przez pracownika że do połowy okresu wypowiedzenia może odmówić przyjęcia nowych warunków tego nie uczynił. Natomiast jeśli nie było pouczenia to do końca okresu wypowiedzenia pracownik ma czas na odmówienie przyjęcia nowych warunków. Jeśli tego nie zrobi wypowiedzenie jest skuteczne.

Podobne prace

Do góry