Ocena brak

"Kronika polska" - streszczenie

Autor /janek Dodano /08.03.2011

Księga I O żałosnej śmierci sławnego Bolesława

 

W tym fragmencie opisane zostały ostatnie chwile życia króla Bolesława Chrobrego. Na początku autor stawia tego władcę za wzór prawego i wspaniałego rycerza. Bolesław, czując zbliżającą się śmierć, zgromadził wokół siebie "swoich książąt i przyjaciół" i przekazał im swe rady i zarządzenia dotyczące kierowania krajem po jego odejściu. Przepowiada też, że po jego zgonie mogą spaść na ród królewski i cały naród różne nieszczęścia, ale w przyszłości wyjdzie z jego rodu władca potężny i prawy - Bolesław Krzywousty. Po śmierci Chrobrego zapanował w państwie wielki smutek. Autor wyraża tu też swoją żałość spowodowaną odejściem szlachetnego władcy.

1. Autorska przedmowa w formie listu, w którym kronikarz zwraca się do całego ówczesnego episkopatu z prośbą, by patronowali jego dziełu i byli jego przewodnikami duchowymi.

2. Wiersz - opowieść o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego, syna Władysława Hermana.

3. Ukazanie piękna ziemi polskiej, jej bogatej przyrody, informacje o ówczesnych sąsiadach i o pierwszych polskich władcach z okresu przedhistorycznego- wielkopolskie podania o Piaście i Popielu.

4. Przedstawienie panowania księcia Siemowita, syna Piasta oraz jego następców: Leszka i Siemomysła, który był ojcem naszego pierwszego księcia historycznego - Mieszka I. Opowieść o Mieszku, który w siódmym roku życia odzyskał wzrok, rozumiana jako symbol przebudzenia się Polski ze ślepoty i zapowiedź jej przyszłego oświecenia - chrystianizacji.

5. Przyjęcie przez Polskę chrześcijaństwa.

6. Wysławianie rządów i czynów Bolesława Chrobrego.

7. Tren żałobny na śmierć Bolesława Chrobrego.

8. Omówienie działalności Mieszka II i jego syna Kazimierza Odnowiciela.

9. Panowanie Bolesława Śmiałego.

10. Konflikt z biskupem Stanisławem Szczepanowskim, wygnanie Bolesława z Polski, pobyt na Węgrzech.

11. Przejęcie władzy przez Władysława Hermana, narodziny jego syna, Bolesława Krzywoustego. W księdze tej ukazano dzieje państwowości polskiej w okresie 250 lat. Okres przedhistoryczny i okres historyczny obejmują ponad 125 lat (od 960 do 1086 roku).

 

 

Księga II Pieśń o śmierci Bolesława

 

Rozpoczyna się wezwaniem skierowanym do ludu, zwołującym wszystkich na pogrzeb króla. Autor stwierdza dalej, iż wraz z Chrobrym zniknęły z ziemi jego sława, męstwo i moc, pozostał natomiast jedynie żal. W trzeciej zwrotce wzywa naród do współczucia ojczyźnie z powodu jej opuszczenia i żałoby.

1. List do biskupa Pawła i kanclerza Michała z prośbą o przyjęcie opowieści napisanej na cześć książąt polskich i naszego kraju.

2. Wiersz - zapowiedź kontynuacji pracy.

3. Narodziny Bolesława i śmierć jego matki.

4. Panowanie Władysława Hermana, jego walka z Pomorzanami; opowieść o Zbigniewie - przyrodnim bracie Bolesława, ukazanie surowego wojewody Sieciecha, który sprawował rządy w imieniu księcia; cud św. Wojciecha; podział państwa.

5. Dzieciństwo i młodość Bolesława, opisywanie odważnych czynów młodzieńca: zabicie dzika, pokonanie niedźwiedzia, wyprawy na nieprzyjaciół, zdobycie Międzyrzecza i innych grodów.

6. Knowania wojewody Sieciecha, pasowanie Bolesława na rycerza, walki z Pomorzanami, śmierć księcia Władysława Hermana, ślub Bolesława, nieporozumienia między Zbigniewem i Bolesławem, synod biskupów polskich, ciągłe potyczki z Pomorzanami, Morawianami i Czechami.

7. Wyprawa na Kołobrzeg, sława oręża polskiego, pieśń rycerzy.

8. Przymierze z królem Węgrów i bratem Zbigniewem.

9. Knowania Zbigniewa, wygnanie go z kraju i przejęcie przez Bolesława całkowitej władzy.

10. Wyprawa Bolesława przeciw Prusom, "cudowne" ocalenie arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina i zwrócenie świętych relikwii, dalsze próby chrystianizacji Pomorzan, wyprawa przeciw Czechom, najazd Pomorzan na ziemie polskie i kolejna wojenna wyprawa Bolesława. Księga II obejmuje okres od 1086 r. do 1108 r., czyli zaledwie 23 lata.

 

 

Zaczyna się księga trzecia dziejów Bolesława III

 

Anonim opisuje tu oblężenie Głogowa przez wojska niemieckie, dowodzone przez cesarza Henryka IV. Pomimo silnego naporu atakujących, głogowianie dzielnie się bronią. Opisane są różne sposoby i rodzaje broni, jakich używały walczące strony. Bolesław Krzywousty w tym czasie nękał wojska niemieckie, nie pozwalając im zdobyć pożywienia ani odpocząć. W końcu cesarz uznał, że nie uda mu się zdobyć grodu i odszedł ze swymi wojskami w stronę Wrocławia.

1. List autora do kapelanów książęcych i duchowieństwa polskiego, w którym wyjawia cel pisania tego dzieła.

2. Wiersz - relacja o zwycięskiej bitwie pod Nakłem w 1109 r.

3. Zwycięskie wojny Krzywoustego z Pomorzanami.

4. Odparcie zbrojnej interwencji cesarza niemieckiego Henryka V, który wraz ze Zbigniewem najechał nasz kraj, pieśń żołnierzy strzegących obozu niemieckiego.

5. Wyprawa wojenna przeciw Czechom, uniezależnienie Śląska.

6. Wyrażenie zgody na powrót Zbigniewa do kraju, oślepienie go pod zarzutem zdrady i spowodowanie jego śmierci; pokuta Bolesława.

7. Opanowanie grodów nadnoteckich. Księga III obejmuje 4 lata panowania Bolesława Krzywoustego, lata 1109- 1113.

Podobne prace

Do góry