Ocena brak

KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo

Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012

KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo, wyd. w Paryżu nieregularnie 1834 (od 3 IV) - 1839 (t. 1-8), red. przez S. Kunatta i K. Bronikowskiego, nast. K.B. Hoffmana i K. Sienkiewicza (właściwy red. 1836-38), polit. organ obozu A. J. Czartoryskiego, który przewodniczył Komitetowi Red. (istniał do 1837), w okresie sporów wewn. reprezentujący umiarkowany odłam stronnictwa. W niewielkim dziale lit. zamieszczano informacje o ruchu wydawn. w kraju i na emigracji oraz noty recenzyjne, m. in. pochwalne o Poselstwie z ziemi ucisku K. Brodzińskiego, Kirdżalim M. Czajkowskiego, Pamiątkach Soplicy H. Rzewuskiego, dość kryt. o Słowackiego Anhellim (1838; poeta replikował drwiną w Beniowskim, pieśń I, w. 761-776) i Poemacie Piasta Dantyszka o piekle (1839).

M. STRASZEWSKA Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, W. 1970.

Maria Straszewska

Podobne prace

Do góry