Ocena brak

KRÓLIKOWSKI JÓZEF FRANCISZEK

Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012

KRÓLIKOWSKI JÓZEF FRANCISZEK, ur. 1781 w Galicji, zm. 17 IV 1839 w Warszawie, teoretyk literatury. Po studiach prawnych na Uniw. Lwow. pracował (od 1809) w administracji Księstwa Warsz., nast. Królestwa Pol.; od 1820 prof. literatury gimn. pozn., 1821-22 redaktor —» „Mrówki Pozn.", od ok. 1829 do 1833 był w Warszawie inspektorem szkół elementarnych. W 1817 włączył się na łamach „Pamiętnika Warsz." w dyskusję nad charakterem pol. wiersza i muzycznością języka pol.; spostrzeżenia (niejednokrotnie bardzo trafne) i wnioski dot. pol. prozodii i wersyfikacji zebrał w pracy Prozodia polska, czyli O śpiewności i miarach języka polskiego, wyd. 1821, z Rozprawą o heksametrach polskich i dod. o operze. W Rozprawie, w której się okazuje, że nie każda romantyczność przeciwna jest klasyczności („Mrówka Pozn." 1821) wypowiedział, pod wpływem współcz. estetyki niem., tezy bliskie stanowisku romantyków. Badacze (zwł. M. Dłuska i K. Budzyk) różnią się w interpretacji wersologicznych poglądów K. (które wpłynęły m. in. na praktykę poet. Mickiewicza w Pieśni Wajdeloty z Konrada Wallenroda), szczególnie w kwestii prekursorstwa K. jako teoretyka —» wiersza sylabotonicznego i w sprawie tzw. pol. —» heksametru. K. wydawał ponadto publikacje o charakterze pomocy szkolnych (Rys poetyki 1828 i in.), tłumaczył libretta operowe i in., ogłaszał drobne utwory lit., zebrane w Rozrywkach literackich prozą i wierszem (t. 1-2 1824); 1817 ogłosił w „Pamiętniku Warsz." poematheroikomiczny Suflerois, czyli Wojna piór uczonych, nawiązujący do polemiki wokół Władysława pod Warną J.U. Niemcewicza.

PSB 15 (A. Głowacka); Sto lat 2 (B. Chlebowski); M. DŁUSKA Prozodia języka polskiego, Kr. 1947; K. BUDZYK Spór o polski sylabotonizm, W. 1957; zob. też „Mrówka Pozn.", wiersz sylabotoniczny.

Podobne prace

Do góry