Ocena brak

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Reformy

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Rada administracyjna - współpracowali z carem, ale dążyli do reform w państwie, Stanisław Kostka Potocki - wielki reformator szkolnictwa (teraz prawie nie funkcjonowało), zaczęło się rozwijać wraz z przemysłem i gospodarką. Należy opodatkować szkolnictwo, potrzebne są podatki na rozwój szkolnictwa, pieniądze znalazły się z likwidacji części około 40 klasztorów. Nastąpiła rozbudowa szkół elementarnych. Dużo pieniędzy zostało przeznaczone na rozwój szkół technicznych - górnicze, do budowy dróg i mostów. W 1816 powołano do życia Uniwersytet Warszawski, powstało Liceum w Przemieńcu - funkcja - propagowanie badań naukowych.

W pewnym momencie nastąpiło załamanie tego programu. Powodem było zniesienie z funkcji ministra Stanisława Kostki Potockiego przez kościół - nowym ministrem został Grabowski. On jednak nie szedł za rozwojem szkolnictwa - cofnięcie reform.

Ksawery Drucki Lubecki i Stanisław Staszic - zajęli się rozwojem przemysłu i rolnictwa - wprowadzili zmiany w strukturze rolnictwa, mniej zboża więcej roślin potrzebnych do przemysłu spożywczego i artykułów rolnych. Rozwój hodowli - Rolnictwo podniosło się na dość wysoki poziom, można było wysyłać artykuły za granicę, Rosja nie przeszkadzała w prowadzeniu gospodarki. Przemysł włókienniczy - ponieważ nie było u nas pracowników, przybywali oni z zagranicy, przemysł zaczął dawać zatrudnienie.

Budowano wielką ilość dróg, pierwsze drogi powstały w kierunku Rosji i Prus (drogi chandlowe), budowa kanału augustowskiego.

Jednak taki stan rzeczy nie zaspokajał wszystkich. Konstytucja była ograniczona. W 1819 nastąpiło załamanie. Książe konstanty otrzymał uprawnienia - prowadzenie polityki według własnego uznania, ponieważ Konstanty był konkurentem Aleksandra I do tronu rosyjskiego, dzięki swobód w Królestwie Konstanty zrzekł się tronu i ożenił się z Polką, Joanną Grudzińską.

Opozycja legalna (kaliszanie) - z powodu nieprzestrzegania konstytucji zawiązywały się organizacje, pojawiły się fale krytyki z tego powodu na łamach gazet. Wprowadzono cenzurę, która zahamowała publikacje. 1820 sejm musiał przyjąć bardzo niekorzystne dla Polaków postanowienia. Bonawentura i Wincenty Niemojowscy namawiali posłów do nie przyjmowania tych niekorzystnych decyzji. Nastąpiło rozwiązanie sejmu. Bonawentura i Wincenty znaleźli się w areszcie domowym, nazywa się ich kaliszanami.

Dopiero w 1825 zbiera się sejm - zniesiono jawność obrad sejmowych.

Opozycja nielegalna - było ich ponad 70, były one podzielone na dwa nurty:

a) ruch studencki - tajne organizacje młodzieżowe,

b) organizacje związane z wojskiem,

Europa buntuje się przeciwko postanowieniom Kongresu Wiedeńskiego. Bunt w Belgii podzielony był na dwa nurty:

a) Karbonaryzm - radykalizm

b) Masoneria - walcząca o niepodległość, ale nie łączyła tego ze sprawami społecznymi

Podobne prace

Do góry