Ocena brak

Królestwo Boże

Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012

Podstawowe orędzie Jezusa o ostatecznym królestwie Bożym (Mk 1, 15), o tym zatem Bożym dziele zbawienia, które nadchodzi niejako nagroda za ludzkie czyny, ale jako wyłączny dar Bożej dobroci. Jezus zachęca swoich słuchaczy do tego, by weszli do tego królestwa albo żeby je przyjęli tak, jak dziecko przyjmuje podarunek. Jezus samego siebie oddał na służbę obecnego (Mt 12, 28; Łk 11, 20; 17, 21) i przyszłego (Mt 8, 11) Bożego panowania na świecie.

Ostateczne zbawcze wkroczenie Boga w dzieje już się odbywa przez przepowiadanie Jezusa, Jego naukę i cuda (Mt 4,23; 9,35). Szczególnie Jego przypowieści wskazywały, w jakim znaczeniu królestwo Boże jest rzeczywistością eschatologiczną, która współcześnie zaczyna nabierać kształtów.

Dla Jezusa głoszenie, że “królestwo Boże jest blisko”, oznacza-ło tyle, co wypowiedź, że “bliski jest Bóg i Jego zbawienie”. Nowy Testament nie utożsamia wprawdzie królestwa Bożego z Kościołem, ale od czasów św. Augustyna z Hippony (354-430) robi się to często.

Zob. eschatologia, kościół 2, niebo, paruzja, zbawienie.

Podobne prace

Do góry