Ocena brak

KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013

Napoleon przybył tu 15 IX 1812, w kilka dni po zwycięskiej bitwie pod Mo-żajskiem. Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Dlatego też cesarz w eskorcie żoł. Davouta zdecydował się wydostać za miasto. Przez Lebieżyj Pie-reułok, Leniwkę, Wołochonkę, bramę Preczystien-ską dotarł nad brzeg rz. Moskwy, a potem do przedmieścia Dorogomiłowo i dalej przez w. Choro-szewo na cmentarz Wagankowski. Zatrzymał się w podmiejskim pałacu Piotrowskim, gdzie przebywał do 19 IX. Wrócił na K. dopiero wówczas, gdy gen. Durosnel powiadomił go, że pożar przestał być groźny i płomienie wyraźnie zmniejszyły się po ostatnich deszczach.

Właśnie na K., gdzie przebywał do 19 X, Napoleon podpisał kilka dekretów. Francuzi zamienili sobór Uspienski - miejsce spoczynku carów - w stajnię, w soborze Archangielskim założyli skład wina, a w soborze Błagowieszczeńskim ustawili kuźnie polowe, w których przetapiali zrabowane wyroby ze złota i srebra. Z niemałym trudem zdjęli wielki złoty krzyż z dzwonnicy Iwana Groźnego, cesarz uznał bowiem, że jako zdobycz wojenna powinien być umieszczony na kopule paryskiego kościoła Inwalidów.

3 X na Kremlu odbyła się narada Napoleona z marsz. Początkowo cesarz zamierzał maszerować na Petersburg, ale marsz, stanowczo sprzeciwili się temu. Postanowiono podjąć rokowania z Rosjanami. Do Petersburga posłany został gen. Caulaincourt, a do obozu Kutuzowa w Tarutino gen. Lauriston. Próby te zakończyły się całkowitym fiaskiem.

19 X, nazajutrz po starciu pod Winkowem, WA zaczęła opuszczać Moskwę. Na Kremlu pozostał jeszcze wojsk, gub., marsz. Mortier, z 10 tys. żoł. młodej gwardii. Miał wysadzić w powietrze mury fortecy. Zadanie to powierzono kpt. Franciszkowi Kossowi, dając mu do pomocy bat. Portugalczyków. Ponieważ jednak przez kilka dni padały deszcze, miny założone pod wieżami i bramami wjazdowymi zamokły, w rezultacie zniszczono tylko część fortyfikacji.

22 X do Moskwy wszedł kozacki oddział płk. Iło-wajskiego, który wyparł z Kremla ostatnich franc. żoł.

Podobne prace

Do góry