Ocena brak

Kręgosłup szyjny

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Kręgosłup szyjny połączony jest ponadto z czaszką mieszczącą w sobie wiele ważnych, wrażliwych narządów: mózgowie, ucho wewnętrzne, oko, które muszą być chronione przed uszkodzeniem czy nadmiernymi wstrząsami. Rolę amortyzatora czaszki spełnia właśnie kręgosłup, a zwłaszcza jego część szyjna. Z jednej strony zadanie to jest realizowane przez naprzemienne wygięcia kręgosłupa (lordoza szyjna, kifoza piersiowa), z drugiej strony przez segmentową budowę z elastycznymi krążkami międzykręgowymi oddzielającymi poszczególne segmenty - - trzony kręgów. Poszczególne kręgi połączone są stawami, wiczadłami i krążkami międzykręgowymi. Stawy między kręgowe utworzone są przez wyrostki stawowe dolnego kręgu i wyrostki stawowe górne kręgu leżącego poniżej. Staw otacza torebka stawowa. Ruchy między sąsiednimi kręgami są ograniczone, jednakże przy wielosegmentowym sumowaniu się tych ruchów istnieje możliwość dość znacznych zmian" położenia kręgosłupa. Dotyczy to zwłaszcza części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa.

Wyróżnia się dwa systemy więzadeł łączących kręgi: krótkie - - spinające elementy sąsiednich kręgów, oraz długie — łączące kilka lub więcej kolejnych kręgów. Do więzadeł krótkich zalicza się więzadla żółte oraz międzykolcowe. Więzadła długie to: więzadło podłużne przednie i tylne oraz więzadło karkowe.

 

Podobne prace

Do góry