Ocena brak

Kręgle

Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013

kręgle; gra rekreacyjna i sportowa, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników uprawiana w formie współzawodnictwa indywidualnego bądź zespołowego, dostępna dla inwa­lidów we współzawodnictwie z oso­bami pełnosprawnymi (fizycznie) lub wewnątrz określonej grupy star­towej inwalidów. Kręglarstwo stanowi cenne uzupełnienie programu rekreacji fizycznej inwalidów w zamkniętych ośrodkach rehabilitacyjnych, opiekuń­czych i leczniczych, ponieważ można je uprawiać także na wolnym po­wietrzu na torach nie odpowiadają­cych oficjalnym przepisom gry w k. Jest dostępne wszystkim prawie ro­dzajom inwalidztwa, a przepisy mogą być dostosowane do istniejących wa­runków urbanistycznych i terenowych.

Podobne prace

Do góry