Ocena brak

Kredytowanie podmiotów gospodarczych na przykładzie banku BPH Busko Zdrój

Autor /pdlsfwkt Dodano /23.09.2005

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
IM.BOLESŁAWA MARKOWSKIEGO
W KELCACH
WYDZIAŁ: EKONOMII
KIERUNEK: EKONOMIA
SPECJALNOŚĆ:EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Kredytowanie Podmiotów Gospodarczych
na przykładzie BPH I PBK
oddział w Busku ? Zdroju

MAŁGORZATA CIEŚLAK
Nr. Albumu 977/2001

PRACA MAGISTERSKA
NAPISANA POD KIERUNKIEM
Prof.Aldon Zalewski

KIELCE 2003

SPIS TREŚCI

Wstęp...............................................................................................................1
1) Rola i funkcje kredytu w finansowaniu działalności gospodarczej.......3
1.1 System bankowy w Polsce...............................................................3
1.2 Podstawy polityki finansowej..........................................................11
1.3 Formy i rodzaje kredytowania działalności gospodarczej...............19
2) Ogólna charakterystyka BPH I PBK
w Krakowie.................................................................................................31
2.1. Rys historyczny...............................................................................31
2.2. Przedmiot i zakres działalności.......................................................34
2.3. Struktura organizacyjna..................................................................38
3) Działalność kredytowa BPH I PBK,
Oddział w Busku ? Zdroju........................................................................42
3.1. Rodzaje i formy udzielanych kredytów..........................................42
3.2. Sposoby badania zdolności kredytowej..........................................54
3.3. Procedura przyznawania kredytów.................................................59
3.4. Oprocentowanie kredytów..............................................................61
3.5. Prawne zabezpieczenie kredytów...................................................63
3.6. Trudne kredyty i tworzone rezerwy................................................64
3.7. Struktura udzielonych kredytów.....................................................67
4) Przewidywane kierunki rozwoju działalności kredytowej BPH I PBK; Oddział w Busku ? Zdroju......................78
4.1. Ogólne założenia rozwoju BPH......................................................78
4.2. Zmiany w formach działalności kredytowej...................................89
4.3. Uwagi końcowe..............................................................................90
Bibliografia.....................................................................................................94

WSTĘP

Jednym z warunków prowadzenia działalności gospodarczej w wymagającym ciągłego wdrażania innowacji i modernizacji świecie, opartym na zasadach wolnego rynku, jest korzystanie z kredytu bankowego. Mało która firma jest w stanie dzisiaj pokryć koszty koniecznych inwestycji z bieżących zysków.

Podobne prace

Do góry