Ocena brak

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal. 150 mm, 1 działo kal. 75 mm, 2-6 dział kal. 37 mm, 4-5 działek kal. 20 mm, 2-6 wy­rzutni torpedowych (niektóre jedno­stki miały wyrzutnie zamontowane poniżej linii wodnej), od 30 do 380 min i 1-2 wodnosamoloty. Ich główną zaletą był wprowadzający w błąd wygląd jednostek handlo­wych, pozwalający zbliżyć się do atakowanego okrętu i otworzyć ogień z niewielkiej odległości. W ten sposób 29 listopada 1941 r. krążownik pomocniczy Kormoran zatopił lekki krążownik australijski HMAS Sydney, który, choć silniej uzbrojony (8 dział kal. 152 mm, 8 wyrzutni torpedowych, 1 wod­nosamolot), nie potrafił obronić się przed zaskakującym atakiem.

W drugiej połowie 1940 r. na Atlan­tyku działało jednocześnie 7 krą­żowników pomocniczych. Najwięk­sze sukcesy osiągnął *Atlantis, który od wiosny 1940 r. do 22 listo­pada 1941 r. zatopił 22 statki o łącz­nym tonażu 145 697 BRT; inny krążownik, Pinguin, zatopił statki o łącznym tonażu 136 551 BRT. Po licznych sukcesach krążowni­ków pomocniczych w 1940 i 1941 r. załogi alianckich statków i okrętów zaczęły się wystrzegać samotnych „handlowców" i polować na nie; do końca 1942 r. większość krążow­ników pomocniczych została zni­szczona. Ostatni z nich, Michel, za­tonął 17 października 1943 r., trafio­ny torpedami amerykańskiego okrętu podwodnego USS Tarpon.

Niemieckie krążowniki pomocniczeokazały się skuteczną bronią; zato­piły statki i okręty o łącznym tona­żu 828 242 (828 248) t, a więcznacznie więcej niż największe na­wodne jednostki Kriegsmarine. Włosi mieli 1 krążownik pomocni­czy Ramb I, który został zatopiony21 lutego 1941 r., nie odnosząc żad­nych sukcesów. Japończycy wysłalina Ocean Indyjski 2 krążowniki po­mocnicze Hokoku Moru i AikokuMaru, które nie odniosły żadnychzwycięstw {Hokoku Maru zostałzatopiony 11 listopada 1942 r. przezhinduski trałowiec Bengal).

Brytyjczycy używali jednostek tej klasy m.in. do zwalczania niemieckich krążowników pomocniczych.

Podobne prace

Do góry