Ocena brak

KRASZEWSKI KAJETAN

Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012

KRASZEWSKI KAJETAN, ur. 11 III 1827 w Dołhem (Grodzieńskie), zm. 1 VII 1896 tamże, brat Józefa Ignacego, pisarz, astronom amator, muzyk. Współpracownik Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda, Słownika geograficznego oraz wielu periodyków, m. in. „Biblioteki Warsz." (1874-90), „Kłosów" (11875-80), „Kroniki Rodzinnej" (1879-96), „Tygodnika Ilustr." (1871-93), w którym umieszczał wiersze, humoreski (wyd. pośm. 1909), komedie, szkice etnogr., przysłowia. Oprócz Monografii rodu Kraszewskich (1861), rozprawy Generał Filip Hauman i rodzina Antoniego Malczewskiego (1888) opublikował kilkanaście powieści i obrazów hist., opartych na materiale z dawnych pamiętników: Koniuszyc brzeski (1875), Chełmianie (1878), Poturczeńcy (1896), Bartochowski (t. 1-2 1888-89) i in., napisanych stylem barwnym, gawędziarskim, z zachowaniem realiów i tła obycz. epoki. K. jest też autorem komedii Uproszone zaloty (nagr. na konkursie im. Fredry 1873) i krotochwili Cudowne leki wystawianych w teatrach warszawskich. Ogłosił Wybór pism. Z podań i szpargałów (1892).

Plama. Ramotka, w: Iskry z popiołów, oprac. J.W. Gomulicki, S. II, W. 1960. PSB 15 (A. Zipser). 

Cecylia Gajkowska

Podobne prace

Do góry