Ocena brak

Kraków - Warunki fizyczno - geograficzne

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Obszar miasta przecinają doliny dopływów Wisły: Rudawy, Prądnika, Dłubni, Wilgi i Drwiny Długiej. W obrębie Krakowa występuje kilka zbiorników wód podziemnych o podwyższonej mineralizacji w utworach jurajskich, kredowych, mioceńskich i czwartorzędowych, częściowo ujętych w źródła, np. na Matecznym, przy ul. Zwierzynieckiej. Kraków leży w obrębie umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego Karpat: średnia roczna temperatura powietrza 8,0°C (styczeń -3,0°C, lipiec 18,0°C), średnia roczna suma opadów 706 mm.

Kraków charakteryzuje niekorzystny klimat lokalny i bioklimat, co powoduje: częste występowanie mgieł (średnio 61 dni w roku), słabe przewietrzanie miasta wskutek położenia w kotlinie otoczonej z trzech stron wzgórzami, duże zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami przemysłowymi i komunikacyjnymi, zarówno miejscowymi, jak też przyniesionymi z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przez najczęściej wiejące w Krakowie wiatry zachodnie.

Podobne prace

Do góry