Ocena brak

Kraków - katedra na Wawelu

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Od XVI w. wokół katedry zaczęto wznosić kaplice. Budowano je na zlecenie królów, biskupów i magnatów. Najsłynniejszą z nich jest kaplica Zygmun-towska - arcydzieło polskiej sztuki renesansowej Pokrywającą dach złotą łuskę otrzymała pod koniec XVI w. dzięki Annie Jagiellonce.

Jej dzieje nierozerwalnie związane są z losami naszego narodu. Tb tutaj, począwszy od Władysława Łokietka, koronowano pra­wie wszystkich polskich królów Pośrodku świątyni, w miejscu przecięcia nawy głównej z transeptem, gdzie znajduje się barokowa konfesja św. Stanisława, Władysław Jagiełło złożył chorągwie zdo­byte w bitwie z Krzyżakami pod Grunwaldem, a Jan III Sobieski -chorągiew spod Wiednia. W wawelskiej katedrze pochowano niemal wszystkich naszych władców od czasów Władysława Łokietka. W okresie zaborów w kryptach kościoła złożono także bohaterów narodowych: księcia Józefa Poniatowskiego (1817) i Tadeusza Ko­ściuszkę (1818), a w XX wieku - prochy Józefa Piłsudskiego i Władysława Sikorskiego. Oddzielne pomieszczenie poświęcone jest pamięci polskich wieszczów: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. 24 września 2001 roku w Krypcie Poetów umiesz­czono urnę z ziemią ze zbiorowego grobu w Montmorency we Franqi, gdzie pochowano Cypriana  Kamila Norwida.

Dzwon ufundowany przez króla Zygmunta I Starego odla­no w 1520 r. Jego glos rozlega się w czasie ważniejszych uroczystości państwowych i kościelnych. Według ludowej tradycji rozwiewa on chmu­ry i przynosi słoneczną pogodę. Nie­gdyś wierzono, że dziewczyna, która dotknie serca dzwonu, wkrótce wyj­dzie za mąż. Jeżeli zaś uczyni to mę­żatka, ma zapewnione szczęście w małżeństwie

Podobne prace

Do góry