Ocena brak

Kraków jako produkt turystyczny WSSP Lublin

Autor /goalgeRok Dodano /27.11.2006


Kraków jako produkt turystyczny

W swojej pracy jako produkt turystyczny chciałabym zaprezentować Kraków, jedno z najstarszych i jak sądzę najbardziej wyjątkowych miast w Polsce. Wyjątkowość miasta wiąże się przede wszystkim z niepowtarzalnym w skali całego kraju dziedzictwem kulturowym ucieleśnionym w jego murach. Tutaj w roku 1000 założono biskupstwo kościoła rzymsko-katolickiego. Tutaj na Wzgórzu Wawelskim wybudowano rezydencję polskich królów, a zarazem miejsce ich koronacji i nekropolię, bowiem od XI do XVII wieku był Kraków stolicą Polski. Tutaj w 1364 roku powołano do życia Akademię Krakowską, pierwszą polską uczelnię (dziś - Uniwersytet Jagielloński). Zmieniało się przez wieki oblicze miasta. W średniowieczu był to bezpieczny, bogaty gród warowny otoczony murami na których piętrzyło się 55 wież ( fragmenty miejskich fortyfikacji zachowały sie do dnia dzisiejszego). W czasach renesansu Kraków był ośrodkiem postępowej myśli i kultury skupiającym wybitnych humanistów, pisarzy, architektów, muzyków. Nawet kilka wieków później, gdy nastał w mieście czas gospodarczej bessy, w okresie modernizmu znalazła tu swoją przystań niemal cała polska elita artystyczna. Co ciekawe, życie miasta koncentrowało się przez wszystkie wieki wokół Rynku, drugiego - po weneckim placu św. Marka - forum Europy. W Krakowie tradycja splata się ze współczesnością na każdym kroku i niemal każdy kamień ma swoją historię. Jej ucieleśnieniem są liczne, pochodzące ze wszystkich epok zabytkowe budowle, których liczbę szacuje się na 6 tysięcy. Ich "ruchome" dopełnienie stanowi ok. 2,5 miliona dzieł sztuki zgromadzonych w krakowskich muzeach, kościołach i archiwach. Dzięki temu niezwykłemu nagromadzeniu dóbr kultury miasto zostało umieszczone na liście 12 obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (World Heritage List). Nie sposób opisać w tym miejscu wszystkich turystycznych atrakcji miasta. Pewne jest, że każdy przybysz odkryje tutaj swój własny "magiczny" Kraków. Korzystając ze swego geograficznego położenia, Kraków pragnie być miejscem, w którym spotykają się różne kultury i narody. Pretenduje skutecznie do miana środkowoeuropejskiej metropolii, miasta kultury, sztuki i nauki. W Krakowie ma swoją siedzibę 17 wyższych uczelni. Tutaj mieszka wielu wybitnych przedstawicieli świata polskiej kultury. Długa jest także lista krakowskich imprez festiwalowych. Ich kulminację przyniósł rok 2000, w którym Kraków godnie pełnił nadaną mu przez Radę Ministrów Krajów Unii Europejskiej funkcję Miasta Europejskiej Kultury.
Kraków jako najważniejszy ośrodek kulturalny w Polsce
Dokonując analizy miasta jako produktu turystycznego nie da się ukryć, że Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, przez wiele osób tradycyjnie uważanym za stolicę kulturalną kraju. Jest również jednym z ważnych ośrodków turystycznych, kulturalnych i zabytkowych w Europie. W Krakowie znajduje się wiele instytucji kulturalnych o istotnym znaczeniu dla życia kulturalnego w Polsce. W Krakowie istnieje 11 dużych teatrów oraz szereg mniejszych, często wystawiających swoje sztuki w małych nastrojowych piwniczkach. Znajduje się tu także pierwszy polski teatr stały, publiczny i zawodowy, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, jeden z najstarszych w Polsce. 30 października 2004 rozpoczęła się budowa Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz. Obiekt ma być innowacyjny zarówno pod względem architektonicznym, jak i ekologicznym. Sala teatralna ma pomieścić 760 miejsc. Działa tu także Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. W mieście znajduje się również ponad 30 muzeów, z których najważniejsze są Państwowe Zbiory Sztuki w Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Narodowe z dużą kolekcją malarstwa polskiego i światowego, oraz Muzeum Książąt Czartoryskich ze słynnym obrazem Leonarda da Vinci Dama z gronostajem. Jednym z najmłodszych muzeów jest Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha". Kraków to miasto bogate także w liczne gwiazdy sceny kabaretowej. Do najpopularniejszych krakowskich kabaretów zaliczyć można: Jama Michalina, Formacja Chatelet, Loch Camelot, Piwnica pod Baranami, Kabaret Bunga oraz Kabaret pod Wyrwigroszem.

Edukacja w Krakowie
Mówiąc o placówkach oświatowych Krakowa chciałabym wspomnieć o dwóch najstarszych liczących się uczelniach wyższych w naszym kraju.
Uniwersytet Jagielloński to najstarszy polski uniwersytet. Założony został w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego. Był to drugi, po powstałym w 1348 r. w Pradze, uniwersytet w środkowej Europie. Uniwersytet Jagielloński posiada unikatową strukturę w Polsce. Wśród 13 wydziałów znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum, a są to: wydział lekarski ze stomatologią, wydział farmacji i wydział ochrony zdrowia. Inne wydziały UJ to: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Statystycznie na jedno miejsce na UJ jest około 5 kandydatów, co podkreśla popularność tej uczelni.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie to najstarsza wyższa uczelnia artystyczna w Polsce. Założona w roku 1818 pod nazwą: Szkoła Rysunku i Malarstwa (funkcjonowała w ramach Oddziału Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego). W 1873 nazwana została Szkołą Sztuk Pięknych, jej dyrektorem został Jan Matejko. Akademia kształci wybitnych artystów, współtworzy polską i krakowską kulturę, promuje ją na całym świecie, tam gdzie docierają absolwenci i ich prace. Wydziały: wydział malarstwa, wydział rzeźby, wydział grafiki, wydział form przemysłowych, wydział konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wydział architektury wnętrz.

Parki i ochrona przyrody
W Krakowie jest około 40 parków, które łącznie zajmują ok. 318,5 ha (2002) co stanowi niecały procent całkowitej powierzchni miasta. Kraków jest to teren na którym znajduje się wiele cennych gatunków fauny i flory. W Krakowie znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,6 ha (0,14% powierzchni miasta). Na obszarze miasta Krakowa znajdują się niewielkie zielone obszary wchodzące w skład Zespołów Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zespół ten zajmuje się ochroną najwartościowszych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. fragmenty parku Bielańsko-Tynieckiego, Tenczyńskiego oraz Dolinek Krakowskich, wraz z ich otulinami. Rzeki, ich doliny oraz zbiorniki wodne to jedne z najciekawszych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc w Krakowie.W południowej części stoków wzgórz wapiennych oferują wyśmienite warunki do rozwoju roślinności ciepłolubnej muraw i zarośli kserotermicznych. Do rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Krakowa zalicza się: Bielańskie Skałki, Bonarkę, Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie oraz Skołczankę.

Baza noclegowa
Zarówno baza noclegowa jest w Krakowie bardzo dobrze rozwinięta. W mieście znajduje się wiele hoteli należących do międzynarodowych sieci oraz łańcuchów hotelowych oraz liczne mniejsze hotele oferujące swoim klientom unikalną atmosferę oraz obsługę na bardzo wysokim poziomie. W centrum miasta znajdują się 33 hotele, w żydowskiej dzielnicy miasta Kazimierz-6, hoteli w pobliżu centrum jest 11 oraz 33 hotele oddalone od centrum. Na terenie miasta znajdują się również 4 kempingi. Miejsca noclegowe- z reguły tańsze- oferują również schroniska młodzieżowe, hotele letnie oraz instytucje wynajmujące pokoje gościnne.Baza gastronomiczna
Ogromna, niespotykana w innych polskich miastach liczba restauracji, kawiarni, pubów i klubów- zlokalizowanych głównie w centrum miasta i wokół niego- sprawia, że nigdzie w kraju nie można smaczniej zjeść, napić się i bawić w równie atrakcyjnie urządzonych wnętrzach. W Krakowie nie brakuje również lokali legendarnych, takich jak chociażby Jama Michalika, Pod Jaszczurami, Wierzynek czy Hawełka. Puby i kluby utrzymują wysoki poziom i gromadzą stałą klientelę. Bardzo ciekawie jest na Kazimierzu, gdzie właściciele starają się nadać swoim lokalom indywidualny rys, często tematyczny, z reguły niecodzienny i zaskakujący.

Promocja miasta
Promocja miasta opiera się głównie na takich narzędziach marketingowych jak:
- Internet: informacje dotyczące zabytków, kultury, tradycji, imprez kulturalnych, bazy noclegowej oraz gastronomicznej itp. zamieszczane są nie tylko na głównej, oficjalnej stronie miasta, ale także na licznych innych oficjalnych i nieoficjalnych stronach poświeconych miastu nie tylko w polskich ale również i zagranicznych portalach internetowych.
- Prasa: Kraków to miasto, które niesie nie tylko przekaz historyczny, możliwości edukacyjne, ale również możliwość spędzania ciekawie czasu, tak więc miasto reklamowane jest w licznych folderach, gazetach, czasopismach nie tylko branży turystycznej ale i rozrywkowych, a także licznych magazynach dla młodzieży.
- Foldery i plakaty: Oferty spędzania czasu wolnego w Krakowie reklamowane są nie tylko poprzez sprzedaż bezpośrednią w biurach podróży, portalach internetowych ale również poprzez foldery i plakaty przedstawiające symbole miasta, liczne hasła reklamowe, znaki itp.
- Telewizja: Kraków to miasto słynące z bogatej historii, licznych imprez kulturalnych, bogate w liczne gwiazdy polskiej sceny, dlatego też niemal codziennie słyszymy w telewizyjnych wiadomościach, programach informacyjnych oraz kulturalnych o nowych wydarzeniach w mieście które niewątpliwie wpływają na dalszy wzrost atrakcyjności miasta
- Targi turystyczne: Kraków prezentowany jest na największych imprezach targowych na całym świecie np. na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, Tour Salon w Poznaniu, TT Warsaw i wielu innych. Na targach przedstawia się sylwetkę miasta, bogactwo kulturalne i historyczne, folklor, tradycje, zwyczaje, liczne zabytki itp.

Dystrybucja
Oferty wyjazdu do Krakowa sprzedawane są w licznych biurach podróży nie tylko w Polsce jak i poza jej granicami. Konsumentom oferuje się gotowe produkty w postaci wycieczek zorganizowanych związanych ze zwiedzaniem miasta i jego okolic jak np. Kopalni Soli w Wieliczce. Produkt sprzedawany i dostarczany klientom jest za pośrednictwem Internetu gdzie możemy dokonać zamówienia zarówno w zakresie branży gastronomicznej, bazy noclegowej, jak i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Ofert sprzedawane są poza granicami kraju co umożliwia jeszcze większy rozwój miasta i wzrost jego prestiżu.

Cena
Cena wycieczki do Krakowa zależy od organizatora wyjazdu, jego rodzaju tzn. czy jest to impreza zorganizowana czy też wyjazd na „własną rękę”. Cena uzależniona jest od rodzaju bazy noclegowej z jakiej korzystamy, świadczonych usług gastronomicznych, zwiedzanych przez nas obiektów.

Analiza SWOT
Mocne strony Krakowa:
Kraków to centrum administracyjne Województwa Małopolskiego
Miasto stanowi centrum naukowo-badawcze
Kraków jest miastem ludzi młodych, którzy kreują i dbają o jego dobry wizerunek
Dogodne położenie miasta na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, dostępność komunikacyjna stale wzmacniana przez realizowane i planowane inwestycje.
5 mln turystów odwiedzających miasto każdego roku
Wpisanie miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
Bogata oferta imprez kulturalnych kulturalnych artystycznych
Znajdujące się w mieście setki stylowych kawiarenek, pubów i restauracji
Istnienie Krakowskiego Parku Technologicznego
Wysoka atrakcyjność inwestycyjna
Relatywnie niskie bezrobocie
Bogate zasoby naturalne, w tym przyrodolecznicze.

Słabe strony:
Słaba komercjalizacja miejsc zakwaterowania, głównie kwater prywatnych oraz pensjonatów
Wysoka cena biletów dla turystów odwiedzających Polskę na krótki okres czasu
Bardzo zły stan dróg
Brak powszechnego dostępu do korzystania z Internetu
Negatywna konkurencja pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu, niesprzyjająca kontaktom między przemysłem a naukąSzanse:

Nawiązywanie międzynarodowej współpracy w ramach programów UE
Wzrost atrakcyjności regionu w wyniku inwestycji w obszarze wysokich technologii
Znaczne rozszerzenie oferty usług bankowych
Wykorzystanie walorów krajobrazowych regionu dla rozwoju usług
Obniżka cen biletów lotniczych i rozwój nowych linii lotniczych
Reklamowanie kraju poprze liczne kampanie, foldery turystyczne
Bezpośrednie połączenia kolejoweZagrożenia:

Konkurowanie tanią siłą roboczą i umiejętnością zapełniania nisz rynkowych, a nie innowacyjnością produktu jako celem strategicznym przedsiębiorstwa
Wzrost cen usług turystycznych w kraju
Brak krajowych instrumentów finansowych wspierania podejmowania „ryzyka innowacji”
Niski poziom poczucia bezpieczeństwa turystów polskich jak i zagranicznych w Warszawie.

Podobne prace

Do góry