Ocena brak

Krainy Polski

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Krainy Polski

1. Pobrzeża:

a). Pobrzeże Szczecińskie (Wolin, Uznam)

b). Pobrzeże Koszalińskie

c). Pobrzeże Gdańskie (Żuławy Wiślane)

d). Nizina Staropruska

2. Pojezierza:

a). Pojezierze Mazurskie

b). Pojezierze Pomorskie

c). Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

d). Pojezierze Wielkopolskie

3. Niziny:

a). Nizina Wielkopolska

b). Nizina Śląska

c). Nizina Mazowiecka

d). Nizina Podlaska

e). Polesie Lubelskie

4. Wyżyny:

a). Wyżyna Śląska

b). Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

c). Niecka Nidziańska

d). Wyżyna Kielecka

e). Wyżyna Lubelska

f). Roztocze

5. Kotliny przedkarpackie:

a). Kotlina Oświęcimska

b). Kotlina Sandomierska

6. Przedgórza i góry:

a). Pogórze Sudeckie

b). Przedgórze Sudeckie

c). Sudety:

- Sudety Zachodnie

- Sudety Środkowe

- Sudety Wschodnie

d). Pogórze Karpackie

e). Karpaty:

- Beskidy Zachodnie

- Podhale

- Tatry

- Beskidy Wschodnie

Podobne prace

Do góry