Ocena brak

KRAIŃSKI WINCENTY

Autor /sciaga Dodano /01.03.2012

KRAIŃSKI WINCENTY, ur. 16 IV 1786 w Mierzęcicach koło Będzina, zm. 16 X 1882 we Wrocławiu, pedagog, prawnik i pisarz. Po ukończeniu wydz. filoz. i prawa UJ 1814 i podróży do Wiednia i Paryża, od 1817 w Warszawie; organizator szkół wg systemu Bella-Lancastra, czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, mason, związany z radykalnym skrzydłem Tow. Patriotycznego, w powstaniu 1830-31 kapitan Gwardii Nar. i publicysta (Odkrycie prawd politycznych dla użytku monarchów 1831). Na emigracji w Paryżu współorganizator Szkoły Pol. w Batignolles 1842; ok. 1843 pod wpływem P. Semenenki zbliżył się do zmartwychwstańców, odbył studia teol. w Rzymie, zyskując doktorat prawa kanonicznego; od 1846 ksiądz; prowadził pracę misjonarską w skupiskach polskich. W 1848 udał się do kraju; nie puszczony dalej, osiadł we Wrocławiu, gdzie zasłużył się jako długoletni lektor języka pol. oraz języków i literatur słow. 1851-78; uczył bezpłatnie, podkoniec życia ufundował dwa stypendia za postępy w nauce polskiego. Ogłaszał podręczniki (m.in. Historia literatury i oświaty narodu polskiego 1867, Polnische Grammatik 1862), kazania, popularne dziełka rel.-dydakt., pisał chętnie prozą rymowaną (Polacy i kazania polskie na barykadach wrocławskich 1848 r. 1855 i autobiografia Ksiądz Wincenty, mową wiązaną 1858).

PSB 15 (F. German); T. MIKULSKI Otwarcie nauki, w: Temat Wrocław, Wr. 1961; M. WITKOWSKI Spowiednik Mickiewicza, w: Munera litteraria (zbiór.), Poz. 1962; A. ZIELIŃSKI Wrocławski emigrant W.K., Acta UWr. Prace Lit. 5 (1963), tu bibliografia.

Podobne prace

Do góry