Ocena brak

KOZICKI WŁADYSŁAW, pseud. Andrzej Piotr Lubicz, Andrzej Łanowski, Viator i in.

Autor /sciaga Dodano /01.03.2012

KOZICKI WŁADYSŁAW, pseud. Andrzej Piotr Lubicz, Andrzej Łanowski, Viator i in., ur. 29 X 1879 w Jackówce pod Tłumaczem (Podole), zm. 1211936 we Lwowie, historyk sztuki, poeta, dramaturg, powieściopisarz, krytyk lit. i teatralny. Studiował na wydz. prawnym i filoz. Uniw. Lwowskiego. Czł. „Zetu" i działacz Czytelni Akad., potem Ligi Nar.; czł. redakcji „Słowa Pol."; zaprzyjaźniony z J. Kasprowiczem, L. Staffem, J. Rufferem, O. Ortwinem, J.G. Pawlikowskim i in., czynnie uczestniczył w życiu kult.-lit. Lwowa (od 1920 wiceprezes Związku Nauk.-Lit., czł. TNLw., prezes oddziału ZZLP). W 1926-33 prof. historii sztuki nowoż. UJ. W 1921 wraz z Żeromskim i Kasprowiczem brał udział w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach. Zainteresowania naukowe K. skupiały się wokół wł. renesansu (monografie Święty Sebastian. Studium porównawcze z dziejów sztuki włoskiej (1906). Michał Anioł (1908) i sztuki pol. XIX i XX w. W twórczości lit. (dramaty Wolne duchy 1911, Euforion 1919, Święto kos 1928, Syn marnotrawny 1932, powieść Ziemia 1925) i w działalności kryt. zwalczał nastrojowo-mistyczne tendencje modernizmu i reprezentował neoklasycyzm (W gaju Akademosa. Poezje i szkice krytyczne 1912).

PSB 14 (M. Gutowski); O. ORTWIN Wspomnienie o W.K.,Nowe Czasy" 1936 nr 2.

Ewa Rohozińska

Podobne prace

Do góry