Ocena brak

Kozacy z Turcją

Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012

 

Układowi w Andruszowie sprzeciwił się hetman prawobrzeżnej Ukrainy Doroszeńko i w odpowiedzi poddał się Turcji, zachęcając ją do wojny z Rzecząpospolitą.

W 1667 roku Rzeczpospolitą najechali Turcy. W 1672 roku zdobyli oni Kamieniec Podolski i podeszli aż pod Lwów. Podpisano haniebny trak­tat w Buczaczu, w którym Rzeczpospolita m.in. oddawała Turkom województwo bracławskie, re­sztę kijowskiego i podolskie.

Gdy Doroszeńko poddał się z kolei Moskwie, na ziemie podporząd­kowane Wysokiej Porcie (czyli rządowi osmańskiemu) weszły oddziały tureckie, tym razem pod wodzą byłego hetmana Juraszki Chmielnickiego.

Rozejm w Andruszowie sankcjonujący pod Ukrainy i Kozaczyzny był dla Kozaków początki końca. W 1699 roku, po powrocie do macierzy ziem okupowanych w latach 1672-1699 przez Turcję sejm Rzeczypospolitej zdecydował o likwidacji Kozaczyzny zaporoskiej. W Rosji Kozaczyzna zaporoska została zlikwidowana w 1775 roku.

Podobne prace

Do góry