Ocena brak

Kozacy - WOJNA ZWYCIĘSTW I KLĘSK

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Ugoda zborowska miała uspokoić dwie strony tylko na nie cały rok a nawet przez ten okres zdarzały się pewne konflikty pośrednio łączące się z powstaniem Chmielnickiego (bunt Kostki-Napieralskiego). W 1651 roku wojna pomiędzy Kozakami a Rzeczpospolitą wybuchną na nowo. Tym razem 30 czerwca wojska Korony i Litwy pod dowództwem Jana III Kazimierza rozgromiły wojska tatarsko-kozackie w jednej z największych bitew ówczesnej Europy w bitwie pod Beresteczkiem. Przed całkowitą klęską powstania Kozaków uratował Iwan Bohun, który formując tabor wycofał część oddziałów kozackich z pola walki.

Rezultatem świetnego zwycięstwa była ugoda w Białej Cerkwi. Ograniczała ona rejestr do 20 tyś. a kozackie terytorium do województwa kijowskiego.

W rok później pod Batohem Kozacy gromią wojska koronne biorąc 8 tyś. jeńców. Chmielnicki mimo zwycięstwa wiedział, iż sytuacja z początku powstania nigdy się nie powtórzy i że sam nie utworzy już własnego państwa szukał, więc opieki pomiędzy Rosją lub Polską. Ostatecznie wybrał Rosję. W Perejasławiu 1654 zatwierdzono porozumienie pomiędzy Kozaczyzną a Carstwem. Ugoda ta była przyczyną wybuchu wojny pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją, którą zakończył pokój, w Andruszowie.

Podobne prace

Do góry