Ocena brak

Kozacy - UNIA HADZIACKA: EPILOG POWSTAŃ KOZACKICH

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

W 1657 roku umiera Bohdan Chmielnicki. Kozaczyzna nie ma już nigdy takiego wodza jak on. Jego następcy musieli wybierać pomiędzy zwierzchnością Rosji, Turcji lub Rzeczypospolitej nigdy natomiast nie próbowali utworzyć własnego państwa.

W 1658 roku w Hadziaczu następca Chmielnickiego podpisuje z Rzeczpospolitą traktat, na którego mocy Ukraina staje się trzecim państwem składowym Rzeczypospolitej. Starszyzna Kozacka otrzymać ma szlachectwo i miejsce w senacie i izbie poselskiej.

Tak zakończyły się powstania Kozackie na terenach Rzeczypospolitej. Na podstawie wspomnianego już układu w Andruszowie część lewobrzeżnej Ukrainy trafia w ręce Rosji. 140 lat później Caryca Katarzyna likwiduje Sicz i zniewala Kozaków.

Podobne prace

Do góry