Ocena brak

Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą armię na trzy części. Sam zajął pozycję pomiędzy Korsuniem a Czechryniem. Część wojska, głównie z Kozakami rejestrowymi pod dowództwem asawułów Barabasza i Karaimowicza, miała płynąć czółnami Dnieprem w dół by następnie połączyć się z oddziałami interwencyjnymi, pod dowództwem syna hetmańskiego Stefana Potockiego.

Celem tego działania było odcięcie drogi Chmielnickiego, który podążał drogą najazdów tatarskich. 29 kwietnia nad Żółtymi Wodami armia Chmielnickiego otoczyła korpus Interwencyjny. Stefan Potocki musiał się bronić. 4 maja oddziały kozaków rejestrowych, które miały pomóc Potockiemu zbuntowały się zabijając dowódców. Nieudolne dowodzenie Stefana Potockiego i ignorowanie wiadomości o złym położeniu korpusu interwencyjnego przez hetmanów przesądziło o klęsce wojsk polskich.

W 8 dni później pod Korsuniem główne oddziały Polskie ponoszą okrutną klęskę. Hetmani dostają się do niewoli. Chmielnicki ku zaskoczeniu całej Europy w ciągu kilkunastu dni rozbił główne siły Rzeczypospolitej. Niebawem powstanie ogarnęło całą Ukrainę. Chłopi zbuntowali się przeciwko szlachcie przyłączając się do powstańców. Dodatkowo 20 V w Mereczu umiera król Władysław IV.

Podobne prace

Do góry