Ocena brak

KOZACY

Autor /Pudens Dodano /28.03.2012

Pochodząca z różnych klas społ., głównie z chłopów, grupa ludności na Ukrainie i w płd.-wsch. Rosji, wytworzona w ciągu XV i XVI w., stanowiąca swoisty wolny stan w feudalnej Rzplitej i państwie moskiewskim, z odrębną organizacją wojskową.

Kozacy zaporoscy na Ukrainie, podlegający nominalnie Rzplitej, w praktyce byli niezależni; z części ich tworzono regularne oddziały wojskowe (Kozacy rejestrowi); mieszkańców obozów warownych (siczy) i osad (pałanek) nazywano Kozakami siczowymi, a przebywających w stepach myśliwych, rybaków, bartników itd. - siromachami.

Kozacy dońscy, kubańscy, uralscy w służbie państwa moskiewskiego uzyskali wolność osobistą i samorząd z obieranymi atamanami, sotnikami i esaułami. W 1920 zlikwidowano Kozactwo jako odrębny stan.

Kozacy formacje wojskowe w Rosji, Polsce, Prusach i Turcji, w których skład wchodzili Kozacy; w dawnym wojsku polskim jazda średniozbrojna autoramentu polskiego, zwana od XVII w. jazdą pancerną a. pancernymi (na Litwie - petyhorcami).

Kozak członek ukraińskiej wspólnoty kozackiej; żołnierz odpowiedniej terytorialnej formacji wojsk.; w XVI i XVII w. żołnierz lekkiej jazdy; dawn. sługa na dworze wielkopańskim; bot. koźlak; muz. narodowy taniec ukraiński mężczyzn, spokrewniony z hopakiem, w metrum 2/4, żywy, skoczny, tańczony zwykle parami, z wyrzucaniem nóg, podskokami i prysiudami (przysiadami), w tempie szybkim, przyspieszanym pod koniec tańca; tańczony przy muzyce ludowych instrumentów lutniowych; zob. Tam na górze jawor stoi. Złapał Kozak Tatarzy na... zob. Tatarzy.

Podobne prace

Do góry