Ocena brak

Kowal

Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012

Jako ten, który poskramia metale (w szczególności żelazo) i je twórczo przekształca, jest postacią symboliczno-kosmogoniczną; w religijnych wyobrażeniach wielu ludów jest przyporządkowany jako pomocnik głównemu bogu (np. Hefajstos — Zeusowi); często posługuje się błyskawicą i piorunem.

Jako człowiek kowal często pojawia się jako pogromca ognia, jako lekarz chorób i sprowadzający deszcz: jego negatywny aspekt ukazuje również szeroko rozpowszechnione wyobrażenie kowala jako pozostającego w związku z siłami ognia podziemnego, z czarną magią i piekłem.

W wyobrażeniach ludów afryk. kowal — m.in. jako twórca wizerunków przodków i innych wizerunków kultowych—odgrywa ważną, niejednokrotnie też budzącą postrach rolę i dlatego często zajmuje wysokie miejsce w życiu społecznym; w wielu plemionach jest także pogardzany.

Podobne prace

Do góry