Ocena brak

Koszty eksploatacyjne środków transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Ogólnie koszty realizacji usług żeglugowych możemy podzielić na:

—    koszty bezpośrednie, które są bezpośrednio odnoszone do eksploatacji statku,

—    pośrednie, tzw. koszty zarządu ogólnego i związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa armatorskiego.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę technologię procesu produkcyjnego usług, to wyróżnić możemy koszty związane z przewozem i przeładunkiem.

W układzie rodzajowym koszty eksploatacji statku przedstawiają się następująco:

•    koszty utrzymania statku, w tym m.in.:

-    koszty załogowe,

•    koszty zużytych materiałów,

•    koszty remontów i konserwacji,

•    koszty amortyzacji,

•    koszty ubezpieczenia rzeczowego,

•    koszty obsługi ładunków i ruchu, w tym m.in.:

•    koszty paliwa, olejów, smarów i wody,

•    koszty opłat portowych i kanałowych,

•    prowizje agentów i maklerów,

•    koszty przeładunków,

•    koszty administracji.

W żegludze morskiej funkcjonuje także podział kosztów na stałe i zmienne. Grupę kosztów stałych stanowią koszty utrzymania statku i administracji obsługującej statek, natom et koszty obsługi ładunków i ruchu są kosztami zmiennymi i mogą się różnić w zależność :: cech statku, przewożonego ładunku, warunków eksploatacji statku, form organizacyj przewozu.

Czy wiesz, ze ...

Aby obniżyć koszty transportu, przedsiębiorstwo zakupiło większą partię towaru i przeu oa ją tańszym transportem kolejowym zamiast droższym - drogowym. Mimo że jednostki:  r koszty transportu spadają, to i tak koszty przedsiębiorstwa rosną bo zakup większej part: towarów wpłynie na wzrost kosztów zapasów, jak i kosztów utrzymania.

Wszelka działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu wyrobo-'-i świadczeniu ustug wymaga ponoszenia określonych naktadów: prac-żywej, środków twałych i materiałowych. Wyrażona w pieniądzu wartość pracy żywej i uprzedmiotowionej, zużytej w celu wytwarzan i określonych wyrobów czy świadczenia określonych ustug, nosi nazwę kosztów.

Podobne prace

Do góry