Ocena brak

Koszty eksploatacyjne środków transportu lotniczego

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

W transporcie lotniczym najważniejszymi elementami układu rodzajowego kosztów ope- r-lnych w przedsiębiorstwie przewozowym są:

—    płace załóg lotniczych,

—    materiały,

—    obsługa techniczna samolotów,

—    amortyzacja samolotów lub inne koszty zakupu,

—    koszty specjalne,

—    ubezpieczenia samolotów,

—    koszty startów i lądowań oraz usług obcych,

—    koszty utrzymania służb własnych przewoźników w portach i miastach,

—    koszty obciążające usługi z tytułu utrzymania zarządu przedsiębiorstwa, pionu eksploatacji, koszty handlowe - sprzedaży.

Koszty utrzymania służb, zarządu, koszty handlowe i inne są kosztami pośrednimi, :onieważ nie można ich bezpośrednio odnieść do konkretnej pracy przewozowej. Pozostałe z wymienionych wyżej kosztów mają charakter kosztow bezpośrednich, odnoszących się :ezpośrednio do wykonywanej pracy przewozowej. Koszty te wynoszą 45—60% całości kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa przewozowego.

Podobne prace

Do góry